52 týždňov,
57 inšpiratívnych
príbehov výnimočných
slovenských žien
a mužov

43/57

Ladislav Hudec Chlapec, ktorý zmenil tvár obrovského mesta v Číne

Príbeh architekta - svetobežníka Ladislava Eduarda Hudeca, ktorého stavby pozná celý svet.