52 týždňov,
57 inšpiratívnych
príbehov výnimočných
slovenských žien
a mužov

48/57

Edita Révay Dievča, ktoré pomáha zbaviť svet malárie

Príbeh o Edite Révay, ktorá využila slabosť komárov na sladké, aby zachraňovala ľudské životy v Afrike.