52 týždňov,
57 inšpiratívnych
príbehov výnimočných
slovenských žien
a mužov

40/57

Martin Lipták Chlapec, ktorý sa vyžíva v zakliatych budovách

Príbeh o chlapcovi, ktorý pracoval pre prezidenta, organizoval metalistické koncerty a zachraňoval zdanlivo nenávratne stratené.