52 týždňov,
57 inšpiratívnych
príbehov výnimočných
slovenských žien
a mužov

50/57

Viliam Dobiáš Chlapec so srdcom, ktorého svetlo dokáže zapáliť aj srdcia ostatných

Príbeh záchranára Viliama Dobiáša, ktorý každý svoj neúspech vzal ako výzvu niečo nové sa naučiť.